Phân phối truyền thông
Dịch vụ Viễn thông - CNTT
Cung cấp các dịch vụ đại lý viễn thông như: kinh doanh thẻ viễn thông (thẻ điện thoại dưới dạng thẻ vật lý và thẻ điện tử); thu cước thuê bao viễn thông và thuê bao truyền hình,…
Dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa
Phân phối thiết bị VT-CNTT, cung cấp các sản phẩm thuộc ngành hàng tiêu dùng, kinh doanh lịch và một số hàng hóa khác.

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 355 Lý Bôn, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227.3.730.075

E-mail: thaibinh@vnpost.vn

Website: thaibinh.vnpost.vn