Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 520
  • Tất cả: 10738694
Quy định về khiếu nại - bồi thường

Mức bồi thường trong nước
1.Trường hợp bưu gửi phát chậm so với thời gian toàn trình: Hoàn lại cước đã thu khi chấp nhận bưu gửi.
2.Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng toàn bộ hoặc bị thất lạc: Mức bồi thường bằng 04 lần mức cước đã thu khi chấp nhận.
3.Trường hợp bưu gửi bị hư hỏng, mất một phần nội dung: Mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu gửi như sau:
Số tiền bồi thường = (tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng) x (mức bồi thường)
Trong đó:
- Tỉ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi.
- Mức bồi thường: được tính bằng 04 (bốn) lần mức cước đã thu khi chấp nhận bưu gửi

 

Mức bồi thường bưu gửi EMS Quốc tế
1.Bưu gửi phát chậm so với chỉ tiêu thời gian toàn trình: Hoàn lại cước đã thu khi chấp nhận bưu gửi.
 2.Trường hợp bị mất hoặc bị thất lạc do nhà cung cấp dịch vụ, sau khi hoàn cước đã thu, khách hàng được bồi thường theo nấc khối lượng thực tế gửi đi với mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu gửi EMS như sau:

 

Khối lượng bưu gửi                                    Bưu gửi là tài liệu           Bưu gửi là hàng hoá
Đến 500 gram                                             10,00 USD                           15,00 USD
Trên 500 gram đến 2000 gram                   20,00 USD                          35,00 USD
Mỗi 1.000 gram (1kg) tiếp theo                   5,00 USD                           10,00 USD
Mức bồi thường tối đa cho một bưu gửi    40,00 USD                         100,00 USD

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 355 Lý Bôn, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227.3.730.075

E-mail: thaibinh@vnpost.vn

Website: thaibinh.vnpost.vn

Email :