Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 374
  • Tất cả: 10733781
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU THÁNG 11
STT Xã/Phường Điểm chi Địa điểm chi trả Nhân viên  Số điện thoại liên hệ 
Có chi TCTN/BHXH một lần
 
1 2 3 4 5 6 7
Huyện Đông Hưng          
1 Thị trấn  Bưu cục Đông Hưng Bưu điện huyện Nguyễn Thị Thanh Thảo 0946045568 Có 
2 Xã Đông Động  Đông Động Hội Trường UBND Trần Thị Thu 0373607604  
3 Xã Đông Xuân  Đông Xuân Điểm BĐVHX Vũ Hồng Khanh 0979214048  
4 Xã Đông Hoàng  Đông Hoàng Điểm BĐVHX Lê Thị Hồng 0917923188  
5 Xã Đông Dương  Đông Dương Điểm BĐVHX Nhâm Thị Ngọc 0988609616  
6 Xã Đông Quang  Đông Quang Điểm BĐVHX Phạm Thị Lương 0986399226  
7 Xã Hoa Lư   Hoa Lư  Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Thanh Hương 0917923173  
8 Xã Hoa Nam  Hoa Nam Điểm BĐVHX Đào Thị Liên 0917923174  
9 Xã Hồng Giang  Hồng Giang Điểm BĐVHX Phạm Thị Hường 0943828645  
10 Xã Bạch Đằng  Bạch Đằng Điểm BĐVHX Đỗ Thị Thanh Loan 0977673026  
11 Xã Hồng Châu  Hồng Châu Điểm BĐVHX Đặng Thị Oanh 0917611968  
12 Xã Hồng Việt   Hồng Việt  Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Hương 0354599267  
13 Xã Đông La  Đông La Hội Trường UBND Mai Thị Diệp 0392043408  
14 Xã Đông Sơn   Đông Sơn  Hội Trường UBND Nguyễn Thị Quyến 0915491338  
15 Xã Đông Phương  Đông Phương Hội Trường UBND Nguyễn Thị Lụa 0344879511  
16 Xã Đông Cường  Đông Cường Điểm BĐVHX Tăng Thị Ngọc 0976253817  
17 Xã Đông Xá  Đông Xá Điểm BĐVHX Phạm Thị Xuyến 0916026862  
18 Xã Phú Châu  Phú Châu Hội Trường UBND Phạm Thị Thanh 0977378860  
19 Xã Trọng Quan  Trọng Quan Điểm BĐVHX Đặng Thị Gấm 0979209310  
20 Xã Đồng Phú  Đồng Phú Hội Trường UBND Phạm Thị Nhung 0368568342  
21 Xã Chương Dương  Chương Dương Điểm BĐVHX Ngô Thị Thu 0916236468  
22 Xã Minh Châu  Minh Châu Điểm BĐVHX Bùi Thị Hằng 0917923046  
23 Xã Hợp Tiến  Hợp Tiến Điểm BĐVHX Hoàng Thị Thanh Huyền 0987931876  
24 Xã Đông Á  Đông Á Hội Trường UBND Lê Thị Kim Thúy 0914169686  
25 Xã Đông Phong  Đông Phong Hội Trường UBND Phạm Thị Thoa 0916167972  
26 Thị trấn Thị trấn HT UBND TT Đặng Hoàng Ngâ 0904312986  
27 Xã Đông Huy  Đông Huy Điểm BĐVHX Hoàng Thị Huệ 0949519062  
28 Xã Đông Lĩnh  Đông Lĩnh Điểm BĐVHX Phạm Thị Hoan 0978149768  
29 Xã Đông Tân  Đông Tân Điểm BĐVHX Phạm Thị Hoàn 0333423426  
30 Đông Hợp  Đông Hợp  Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Phương 0396911476  
31 Xã Đông Hà  Đông Hà Điểm BĐVHX Nguyễn Xuân Đức 0917051135  
32 Xã Đông Giang  Đông Giang Điểm BĐVHX Lê Thị Chiên 0903410970  
33 Xã Đông Vinh  Đông Vinh Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Hồng Dung 0978045841  
34 Xã Đông Kinh + T.Tâm thần kinh  Đông Kinh + T.Tâm thần kinh Điểm BĐVHX Vũ Thị Minh Hiền 0943291058  
35 Đông Các Đông Các Điểm BĐVHX Vũ Thị Minh Hiền 0333823904  
36 Xã Phong Châu  Phong Châu Điểm BĐVHX Đào Thị Nhàn 0977378860  
37 Xã Nguyên Xá  Nguyên Xá Điểm BĐVHX Đỗ Tiến Sỹ 0975962821  
38 Xã Thăng Long  Thăng Long Hội Trường UBND Nguyễn Hữu Hiểu 0395876160  
39 Xã Lô Giang  Lô Giang Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Thanh Hoài 0353418214  
40 Xã Minh Tân  Minh Tân Hội Trường UBND Lương Ngọc Tuyến 0989253000  
41 Xã Liên Giang  Liên Giang Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Huế 0366522823  
42 Xã Phú Lương  Phú Lương Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Phượng 0983262587  
43 Xã Đô Lương  Đô Lương Điểm BĐVHX Ngô Thị Vân 0976575602  
44 Xã An Châu  An Châu Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Vui 0975246233  
45 Xã Mê Linh  Mê Linh Bưu cục Mê Linh Nguyễn Văn Vũ 0377488305  
Huyện Vũ Thư          
1 Thị trấn Bưu cục Vũ Thư  Bưu điện huyện Nguyễn Thị Miên 0941223265 Có 
2 Thị trấn Thị trấn Tầng 1 BĐH Phạm Thị Quý 0913326282  
3 Xã Minh Quang  Minh Quang Điểm BĐVHX Đỗ Anh Tuấn 0916199993  
4 Xã Minh Lãng  Minh Lãng Điểm BĐVHX Bùi Thị Hòa 0911562595  
5 Xã Phúc Thành  Phúc Thành Điểm BĐVHX Phạm Thị Ngần 0946717146  
6 Xã Tân Hòa  Tân Hòa Hội Trường UBND Đỗ Thị Loan 0917041299  
7 Xã Tân Phong  Tân Phong Hội Trường UBND Tống Thị Kim Nhung 0948529609  
8 Xã Vũ Hội  Vũ Hội Hội Trường UBND Nguyễn Thị Vui 0834850726  
9 Xã Vũ Vinh  Vũ Vinh Hội Trường UBND Phạm Thị Ngần 0946717146  
10 Xã Vũ Vân  Vũ Vân Điểm BĐVHX Đỗ Thị Loan 0917041299  
11 Xã Việt Thuận  Việt Thuận Hội Trường UBND Lê Thị Hoa 0919438966  
12 Xã Song An  Song An Hội Trường UBND Nguyễn Thị Kim Ngân 0917041296  
13 Xã Minh Khai  Minh Khai Điểm BĐVHX Đỗ Anh Tuấn 0916199993  
14 Xã Việt Hùng  Việt Hùng Hội Trường UBND Hà Thị Hồng 0389948554  
15 Xã Tam Quang  Tam Quang Hội Trường UBND Nguyễn Thị Vui 0834850726  
16 Xã Dũng Nghĩa  Dũng Nghĩa Hội Trường UBND Nguyễn Phương Lan 093291949  
17 Xã Bách Thuận  Bách Thuận Hội Trường UBND Phạm Thị Ngần 0946717146  
18 Xã Song Lãng  Song Lãng Điểm BĐVHX Lê Thị Hoa 0919438966  
19 Xã Hiệp Hòa  Hiệp Hòa Hội Trường UBND Phạm Thị Quý 0913326282  
20 Xã Xuân Hòa  Xuân Hòa Hội Trường UBND Nguyễn Phương Lan 0913291949  
21 Xã Đồng Thanh  Đồng Thanh Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Thúy Ngoan 0912656226  
22 Xã Hồng Lý  Hồng Lý Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Kim Ngân 0917041296  
23 Xã Nguyên Xá  Nguyên Xá Hội Trường UBND Tống Thị Kim Nhung 0948529629  
24 Xã Vũ Tiến  Vũ Tiến Hội Trường UBND Phạm Thị Quý 0913326282  
25 Xã Duy Nhất  Duy Nhất Hội Trường UBND Hà Thị Hồng 0389948554  
26 Xã Hồng Phong  Hồng Phong Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Thúy Ngoan 0912656226  
27 Xã Vũ Đoài  Vũ Đoài Điểm BĐVHX Nguyễn Phương Lan 0913291949  
28 Xã Tân Lập  Tân Lập Hội Trường UBND Nguyễn Thị Kim Ngân 0917041296  
29 Xã Tự Tân  Tự Tân Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Thúy Ngoan 0912656226  
30 Xã Hòa Bình  Hòa Bình Hội Trường UBND Tống Thị Kim Nhung 0918529629  
31 Xã Trung An  Trung An Điểm BĐVHX Đỗ Thị Loan 0917041299  
Huyện Hưng Hà          
1 Thị trấn  Bưu cục Hưng Hà Bưu điện huyện Vũ Ngọc Hoàng  0849823569  Có 
2 Xã Tân Tiến Tân Tiến Điểm BĐVHX Hoàng Thị Thúy  0948799555   
3 Xã Hòa Tiến Hòa Tiến Điểm BĐVHX Trần Thị Thái Thanh  0918172333   
4 Xã Canh Tân Canh Tân Hội Trường UBND Phạm Thị Hằng  0914991193   
5 Xã Cộng Hòa Cộng Hòa Hội Trường UBND Hoàng Mai Hương  0945763389   
6 Xã Độc Lập Độc Lập Hội Trường UBND Hoàng Thị Thúy  0948799555   
7 Xã Phúc Khánh Phúc Khánh Hội Trường UBND Lương Thị Thúy Mận  0347055488   
8 Xã Hồng An Hồng An Hội Trường UBND Phạm Thị Hằng  0914991193   
9 Xã Minh Tân Minh Tân Hội Trường UBND Vũ Ngọc Hoàng  0849823569   
10 Xã Thái Phương Thái Phương Hội Trường UBND Lại Duy Hưng  0912365365   
11 Xã Hùng Dũng Hùng Dũng Hội Trường UBND Hoàng Thị Thúy  0948799555   
12 Xã Điệp Nông Điệp Nông Hội Trường UBND Trần Thị Thái Thanh  0918172333   
13 Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Hội Trường UBND Lê Thị Huế  0967221777   
14 Xã Đoan Hùng Đoan Hùng Điểm BĐVHX Nguyễn Đức Giang  0326923456   
15 Thị trấn Hưng Hà Thị trấn  Hội Trường UBND Đặng Thị Hoài Châu 0943532532  
16 Xã Văn Cẩm Văn Cẩm Hội Trường UBND Hoàng Mai Hương  0948799555   
17 Xã Dân Chủ Dân Chủ Hội Trường UBND Lương Thị Thúy Mận  0347055488   
18 Xã Đông Đô Đông Đô Hội Trường UBND Vũ Ngọc Hoàng  0849823569   
19 Xã Duyên Hải Duyên Hải Hội Trường UBND Trần Phương Thảo  0965121315   
20 Xã Minh Khai Minh Khai Hội Trường UBND Đặng Thị Hà Hải  0772393345   
21 Xã Chi Lăng Chi Lăng Hội Trường UBND Trần Mạnh Tuấn  0973774793   
22 Xã Hòa Bình Hòa Bình Hội Trường UBND Hoàng Thị Thúy  0948799555   
23 Xã Hồng Lĩnh Hồng Lĩnh Hội Trường UBND Hoàng Mai Hương  0948799555   
24 Xã Tiến Đức Tiến Đức Hội Trường UBND Đặng Thị Hoài Châu 0943532532  
25 Xã Tân Hòa Tân Hòa Hội Trường UBND Vũ Ngọc Hoàng  0849823569   
26 Xã Tân Lễ Tân Lễ Hội Trường UBND Lại Duy Hưng  0912365365   
27 Xã Thái Hưng Thái Hưng Hội Trường UBND Trần Phương Thảo  0965121315   
28 Thị trấn Hưng Nhân Hưng Nhân Hội Trường UBND Phạm Thị Hằng  0914991193   
29 Xã Chí Hòa Chí Hòa Hội Trường UBND Nguyễn Đức Giang  0326923456   
30 Xã Hồng Minh Hồng Minh Hội Trường UBND Hoàng Mai Hương  0948799555   
31 Xã Minh Hòa Minh Hòa Điểm BĐVHX Lại Duy Hưng  0912365365   
32 Xã Văn Lang Văn Lang Hội Trường UBND Trần Thị Thái Thanh  0918172333   
33 Xã Tây Đô Tây Đô Điểm BĐVHX Lương Thị Thúy Mận  0347055488   
34 Xã Thống Nhất Thống Nhất Điểm BĐVHX Trần Thị Thái Thanh  0918172333   
35 Xã Liên Hiệp Liên Hiệp Hội Trường UBND Lê Thị Huế  0967221777   
36 Xã Kim Chung Kim Chung Hội Trường UBND Trần Mạnh Tuấn  0973774793   
Huyện Quỳnh Phụ          
1 Thị trấn  Bưu cục Quỳnh Phụ Bưu điện huyện Nguyễn Thị Liên 02273786261 Có 
2 Xã Quỳnh mỹ  Quỳnh mỹ  Hội Trường UBND  Nguyễn Văn Trung  0397767235  
3 Xã Quỳnh Hưng Quỳnh Hưng Hội Trường UBND  Hoàng Công Danh  0705502698  
4 Xã Quỳnh Xá  Quỳnh Xá  Điểm BĐVHX  Nguyễn Văn Hội  0497458564  
5 Xã Quỳnh Trang Quỳnh Trang Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Trâm  0987416268  
6 Xã Quỳnh Hải              Quỳnh Hải              Hội Trường UBND  Phạm Thị Ghi  0945090307  
7 Xã Quỳnh Hội,  Quỳnh Hội,  Hội Trường UBND  Nguyễn Tiến Đồng  0979541942  
8 Xã An Vinh An Vinh Hội Trường UBND  Nguyễn Bá Đại  0352825036  
9 Xã Đông Hải Đông Hải Hội Trường UBND  Tống Thị Ngân  0912872882  
10 Xã An Lễ An Lễ Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Vinh  0978345686  
11 Xã An ấp An ấp Điểm BĐVHX  Nguyễn Thị Lý  0915868905  
12 Xã Quỳnh Minh  Quỳnh Minh  Điểm BĐVHX  Trần Thị Kim Hiến  0916662763  
13 Xã Quỳnh Thọ Quỳnh Thọ Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Thủy  0977944044  
14 Xã Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa Hội Trường UBND  Phan Thị Thu  0916253288  
15 Xã An Quý An Quý Điểm BĐVHX  Đỗ Thị Dung  0948829962  
16 Xã An Cầu An Cầu Hội Trường UBND  Đào Công Thức  0942772389  
17 Xã An Ninh An Ninh Điểm BĐVHX  Lương Thị Thủy  0916640557  
18 Xã An Bài  An Bài  Hội Trường UBND  Trần Thị Hồng  0329868858  
19 Xã An Thanh An Thanh Điểm BĐVHX  Phạm Thị Diên  0977944044  
20 Xã An Vũ An Vũ Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Loan  0338360646  
21 Xã An Dục  An Dục  Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Mai Lan  0916867063  
22 Xã An Tràng An Tràng Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Loan  0947459443  
23 Xã Đồng Tiến Đồng Tiến Điểm BĐVHX  Nguyễn Thị Thanh Dịu  0948893369  
24 Xã An Mỹ An Mỹ Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Thuấn   0363881899  
25 Xã Quỳnh Khê Quỳnh Khê Điểm BĐVHX  Nguyễn Thị Hoa  0914282453  
26 Xã Quỳnh Ngọc Quỳnh Ngọc Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Hoàn  0916878355  
27 Xã Quỳnh Hoàng Quỳnh Hoàng Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Hương  0949256783  
28 Xã Quỳnh Lâm Quỳnh Lâm Điểm BĐVHX  Nguyễn Thị Lụa  0838666989  
29 Xã Quỳnh Giao Quỳnh Giao Bưu cục Bến Hiệp  Nguyễn Thị Hoa  0982505231  
30 Thị trấn Quỳnh Côi   Quỳnh Côi Hội Trường UBND  Nguyễn Tuấn Anh  0976105876  
31 Xã An Thái An Thái Điểm BĐVHX  Đoàn Thị Cam  0918714768  
32 Xã An  Đồng An  Đồng Hội Trường UBND  Nguyễn Duy Quý  0985125350  
33 Xã An Khê An Khê Hội Trường UBND  Ngô Thị Huệ  0912919468  
34 Xã An Hiệp An Hiệp Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Thanh Trầm  0853216289  
35 Xã Quỳnh Hồng Quỳnh Hồng Hội Trường UBND  Phạm Thị Nga  0367244388  
36 Xã Quỳnh Bảo Quỳnh Bảo Điểm BĐVHX  Vũ Thị Huy  0912211362  
37 Xã Quỳnh Nguyên Quỳnh Nguyên Hội Trường UBND  Ngô Thị Ngát  0355961688  
38 Xã Quỳnh Châu Quỳnh Châu Điểm BĐVHX  Phạm Thị Doan  0989396290  
39 Xã Quỳnh Sơn Quỳnh Sơn Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Hoài  0943484175  
Huyện Thái Thụy          
01 Thị trấn  Bưu cục Thái Thụy Bưu điện huyện Nguyễn Thị Minh Khuê 0389361601 Có 
02 Xã Thị Trấn  Thị Trấn Hội Trường UBND  Lê Thị Hạnh  0376362356  
03 Xã Thái Nguyên  Thái Nguyên Điểm BĐVHX  Tạ Thị Thương  0336286412  
04 Xã Thái An  Thái An Hội Trường UBND  Hoàng Thị Hằng  0946046567  
05 Xã Thái Hưng  Thái Hưng Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Yến  0948565199  
06 Xã Thái Thịnh  Thái Thịnh Hội Trường UBND  Ngô Thị Hạnh  0916971161  
07 Xã Thái Thuần  Thái Thuần Điểm BĐVHX  Phạm Thu Trà  0948438188  
08 Xã Thái Thành  Thái Thành Điểm BĐVHX  Trần Trung Chính  0961112477  
09 Xã Thái Thọ  Thái Thọ Điểm BĐVHX  Đào Thùy Linh  0913236616  
10 Xã Thụy Liên  Thụy Liên Hội Trường UBND  Đào Thanh Thụy  0969114466  
11 Xã Thụy Bình  Thụy Bình Điểm BĐVHX  Tạ Thị Thương  0336286412  
12 Xã Thụy Văn  Thụy Văn Hội Trường UBND  Đào Thùy Linh  0913236616  
13 Xã Thụy Dương  Thụy Dương Hội Trường UBND  Đào Thanh Thụy  0969114466  
14 Xã Thụy Phúc  Thụy Phúc Điểm BĐVHX  Hoàng Thị Hằng  0946046567  
15 Xã Thụy Hưng  Thụy Hưng Điểm BĐVHX  Ngô Thị Hạnh  0916971161  
16 Xã Thụy Việt  Thụy Việt Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Hằng  0337423130  
17 Xã Thái Thượng  Thái Thượng Điểm BĐVHX  Tạ Thị Thương  0336286412  
18 Xã Thái Hòa  Thái Hòa Hội Trường UBND  Lê Thị Hạnh  0376362356  
19 Xã Thái Đô  Thái Đô Điểm BĐVHX  Nguyễn Thị Hằng  0337423130  
20 Xã Mỹ Lộc  Mỹ Lộc Hội Trường UBND  Giang Thị Xuyến  0912099887  
21 Xã Thái Xuyên  Thái Xuyên Hội Trường UBND  Khúc Thị Hảo  0912684628  
22 Xã Thái Tân  Thái Tân Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Yến  0948565199  
23 Xã Thái Học  Thái Học Điểm BĐVHX  Bùi Ngọc Hà  0949739356  
24 Xã Thái Giang  Thái Giang Hội Trường UBND  Khúc Thị Hảo  0912684628  
25 Xã Thái Sơn  Thái Sơn Điểm BĐVHX  Giang Thị Xuyến  0912099887  
26 Xã Thái Hà  Thái Hà Hội Trường UBND  Trần Trung Chính  0961112477  
27 Xã Thái Phúc  Thái Phúc Hội Trường UBND  Đào Thùy Linh  0913236616  
28 Xã Thái Dương  Thái Dương Điểm BĐVHX  Phạm Thu Trà  0948438188  
29 Xã Thái Hồng  Thái Hồng Điểm BĐVHX  Bùi Ngọc Hà  0949739356  
30 Xã Thái Thủy  Thái Thủy Điểm BĐVHX  Hoàng Thị Hằng  0946046567  
31 Xã Thụy Sơn  Thụy Sơn Hội Trường UBND  Giang Thị Xuyến  0912099887  
32 Xã Thụy Phong  Thụy Phong Hội Trường UBND  Trần Trung Chính  0961112477  
33 Xã Thụy Thanh  Thụy Thanh Điểm BĐVHX  Bùi Ngọc Hà  0949739356  
34 Xã Thụy Duyên  Thụy Duyên Điểm BĐVHX  Lê Thị Hạnh  0376362356  
35 Xã Thụy Chính  Thụy Chính Điểm BĐVHX  Khúc Thị Hảo  0912684628  
36 Xã Thụy Ninh  Thụy Ninh Điểm BĐVHX  Nguyễn Thị Yến  0948565199  
37 Xã Thụy Dân  Thụy Dân Hội Trường UBND  Phạm Thu Trà  0948438188  
38 Xã Thụy Lương  Thụy Lương Điểm BĐVHX  Ngô Thị Hạnh  0916971161  
39 Xã Thụy Hải  Thụy Hải Điểm BĐVHX  Bùi Ngọc Hà  0949739356  
40 Xã Thụy Xuân  Thụy Xuân Hội Trường UBND  Giang Thị Xuyến  0912099887  
41 Xã Thụy Trường  Thụy Trường Điểm BĐVHX  Đào Thanh Thụy  0969114466  
42 Xã Thụy An  Thụy An Điểm BĐVHX  Ngô Thị Hạnh  0916971161  
43 Xã Thụy Tân  Thụy Tân Điểm BĐVHX  Trần Trung Chính  0961112477  
44 Xã Thụy Hà  Thụy Hà Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Yến  0948565199  
45 Xã Thụy Trình  Thụy Trình Điểm BĐVHX  Đào Thùy Linh  0913236616  
46 Xã Thụy Quỳnh  Thụy Quỳnh Hội Trường UBND  Phạm Thu Trà  0948438188  
47 Xã Hồng Quỳnh  Hồng Quỳnh Hội Trường UBND  Tạ Thị Thương  0336286412  
48 Xã Thụy Hồng  Thụy Hồng Hội Trường UBND  Nguyễn Thị Hằng  0337423130  
49 Xã Thụy Dũng  Thụy Dũng Điểm BĐVHX  Khúc Thị Hảo  0912684628  
Huyện Tiền Hải          
1 Thị trấn  Bưu cục Tiền Hải  Bưu điện huyện  Mai Thị Bích Ngọc  0913868680 Có 
2 Xã Tây phong Tây phong Hội Trường UBND  Lê Thị Mai  0913190333  
3 Xã Nam hà Nam hà Hội Trường UBND  Phạm Thị Hoài Anh  0943450236  
4 Xã Nam hải Nam hải Điểm BĐVHX  Trần Thị Thơm  0945827466  
5 Xã Nam Trung Nam Trung Hội Trường UBND  Đỗ Thị Thu Thủy  0328338007  
6 Xã Nam Chính Nam Chính Điểm BĐVHX  Nguyễn Thị Thu Hằng  0942029696  
7 Xã Nam hồng Nam hồng Điểm BĐVHX  Bùi Thị Miền  0363671655  
8 Xã Nam Cường Nam Cường Hội Trường UBND  Hoàng Thị Xuyên  0944755826  
9 Xã Nam Hưng Nam Hưng Hội Trường UBND  Đỗ Thị Thu Thủy  0328338007  
10 Xã Nam phú Nam phú Điểm BĐVHX  Trần Thị Thơm  0945827466  
11 Xã Nam thanh Nam thanh Điểm BĐVHX  Bùi Thị Miền  0363671655  
12 Xã Nam thịnh Nam thịnh Hội Trường UBND  Lê Thị Mai  0913190333  
13 Xã Nam thắng Nam thắng Điểm BĐVHX  Phạm Thị Hoài Anh  0943450236  
14 Xã Đông lâm Đông lâm Hội Trường UBND  Hoàng Thị Xuyên  0944755826  
15 Xã Đông cơ Đông cơ Điểm BĐVHX  Nguyễn Thị Yến  0945379868  
16 Xã Đông phong Đông phong Hội Trường UBND  Trần Thị Thơm  0945827466  
17 Xã Đông hoàng Đông hoàng Hội Trường UBND  Lương Thị Nhung  0912547190  
18 Xã Đông trung Đông trung Điểm BĐVHX  Mai Thị Bích Ngọc  0913868680  
19 Xã Đông quý Đông quý Điểm BĐVHX  Phạm Thị Hoài Anh  0943450236  
20 Xã Đông trà Đông trà Điểm BĐVHX  Mai Thị Bích Ngọc  0913868680  
21 Xã Đông xuyên Đông xuyên Bưu cục Kênh Xuyên  Lương Thị Nhung  0912547190  
22 Xã Đông long Đông long Điểm BĐVHX  Trần Thị Thơm  0945827466  
23 Xã Đông minh Đông minh Hội Trường UBND  Hoàng Thị Xuyên  0944755826  
24 Xã Đông hải Đông hải Điểm BĐVHX  Nguyễn Thị Thu Hằng  0942029696  
25 Xã Tây Ninh Tây Ninh Hội Trường UBND  Lương Thị Yến  0988811698  
26 Xã Vũ lăng Vũ lăng Điểm BĐVHX  Trần Thị Thơm  0945827466  
27 Xã Tây An Tây An Hội Trường UBND  Lương Thị Nhung  0912547190  
28 Xã Tây Sơn Tây Sơn Hội Trường UBND  Mai Thị Bích Ngọc  0913868680  
29 Xã Tây lương Tây lương Điểm BĐVHX  Lê Thị Mai  0913190333  
30 Xã Tây tiến Tây tiến Hội Trường UBND  Đỗ Thị Thu Thủy  0328338007  
31 Xã An ninh An ninh HT thôn Trình nhất  Nguyễn Thị Yến  0945379868  
32 Xã Phương công Phương công Điểm BĐVHX  Hoàng Thị Xuyên  0944755826  
33 Xã Vân trường Vân trường Điểm BĐVHX  Nguyễn Thị Thu Hằng  0942029696  
34 Xã Bắc hải Bắc hải Điểm BĐVHX  Bùi Thị Miền  0363671655  
35 Thị trấn Thị trấn HT BĐ Huyện  Mai Thị Bích Ngọc  0913868680  
36 Xã Tây giang Tây giang Hội Trường UBND  Phạm Thị Hoài Anh  0943450236  
Huyện Kiến Xương          
1 Thị trấn Bưu cục Kiến Xương Bưu điện huyện Phạm Thị Vui 02273821784 Có 
2 Xã Minh Tân Minh Tân Hội Trường UBND Phan Thị Thương 0917358111  
3 Xã Bình Thanh Bình Thanh Hội Trường UBND Hoàng Thị Trang 0968877589  
4 Xã Bình Định Bình Định Hội Trường UBND Bùi Thị Hồng 0941730689  
5 Xã Nam Bình Nam Bình VHX Nam Bình Bùi Thị Tuyết Trang 0919869178  
6 Xã Hồng Tiến Hồng Tiến VHX Hồng Tiến Trần Thị Tuyến 0945722156  
7 Xã Vũ Trung Vũ Trung VHX Vũ Trung Vũ Thị Lan 0916119889  
8 Xã Vũ Thắng Vũ Thắng VHX Vũ Thắng Đinh Thị Đông 0917922748  
9 Xã Vũ Hoà Vũ Hoà VHX Vũ Hoà Nguyễn Thị Khuyên 0917921790  
10 Xã Vũ Công Vũ Công VHX Vũ Công Lều Thị Nhung 0363999427  
11 Xã Vũ Bình Vũ Bình VHX Vũ Bình Vũ Thị Lanh 0972652189  
12 Xã Thanh Tân Thanh Tân VHX Thanh Tân Phạm Thị Phương Thanh 0968016783  
13 Xã An Bình An Bình Hội Trường UBND Nguyễn Thị Thu Trang 02273502388  
14 Xã Vũ Tây Vũ Tây VHX Vũ Tây Nguyễn Thị Hồng Vóc 0763486496  
15 Xã Vũ Lễ Vũ Lễ Hội Trường UBND Nguyễn Thị Tuyết Lan 0946053376  
16 Xã Vũ Sơn Vũ Sơn VHX Vũ Sơn Trần Thị Thu Trang 0977361181  
17 Thị trấn Thanh Nê Thị trấn Thanh Nê Hội Trường UBND Lương Thị Thúy 0917565259  
18 Xã Quang Trung Quang Trung VHX Quang Trung Bùi Thị Hạnh 0917051071  
19 Xã Quang Hưng Quang Hưng VHX Quang Hưng Ngô Thị Hoàn 0942286706  
20 Xã Minh Hưng Minh Hưng VHX Minh Hưng Bùi Thị Phương 0364142046  
21 Xã Quang Minh Quang Minh VHX Quang Minh Vũ Thị Liễu 0979802813  
22 Xã Quang Bình Quang Bình Hội Trường UBND Nguyễn Thị Nguyệt 0915628118  
23 Xã Quang Lịch Quang Lịch VHX Quang Lịch Nguyễn Thị Hường 0912625595  
24 Xã Vũ Ninh Vũ Ninh VHX Vũ Ninh Đặng Thị Hà 0936500275  
25 Xã Vũ An Vũ An Hội Trường UBND Nguyễn Thị Yến 0979698029  
26 Xã An Bồi An Bồi Hội Trường UBND Lương Thị Thuý 0917565259  
27 Xã Thượng Hiền Thượng Hiền VHX Thượng Hiền Nguyễn Thị Kim Ngân 0915610889  
28 Xã Hoà Bình Hoà Bình Hội Trường UBND Bùi Thị Thuý 0387832178  
29 Xã Vũ Quý Vũ Quý Hội Trường UBND Trần Thị Thanh Nga 0916072996  
30 Xã Bình Minh Bình Minh Hội Trường UBND Nguyễn Thị Huệ 0915778656  
31 Xã Nam Cao Nam Cao Hội Trường UBND Nguyễn Thị Thu Trang 02273502388  
32 Xã Lê Lợi Lê Lợi VHX Lê Lợi Phan Thị Nụ 0917921811  
33 Xã Hồng Thái  Hồng Thái  Hội Trường UBND Đặng Thị Thu Hà 0857400189  
34 Xã Trà Giang Trà Giang Hội Trường UBND Vũ Thị Phương Thuý 0918253589  
35 Xã Đình Phùng Đình Phùng Điểm BĐVHX Ngô Thị Duyên 0917920703  
36 Xã Bình Nguyên Bình Nguyên Hội Trường UBND Nguyễn  Văn Quy 0395045169  
37 Xã Quốc Tuấn Quốc Tuấn Hội Trường UBND Trần Ngọc Khảng 0916365216  
38 Xã Quyết Tiến Quyết Tiến VHX Quyết Tiến Lương Thị Duyên 0916985298  
Thành phố Thái Bình          
1 Phường Đề Thám Bưu cục Thành phố Bưu điện Thành phố Phạm Thị Oanh 0912082977 Có 
2  Tân Bình   Tân Bình  Điểm BĐVHX Khiếu Hữu Nguyện  0987598029   
3  Phú Xuân   Phú Xuân  Điểm BĐVHX Khiếu Thị Lan  0979631329   
4  Đông Thọ   Đông Thọ  Hội Trường UBND Phạm Thị Hạnh 0378493189  
5  Đông Hòa   Đông Hòa  Điểm BĐVHX Vũ Thị Hồng Quyên  0977757154   
6 Xã Vũ Chính Vũ Chính Điểm BĐVHX Nguyễn Thị Loan  0972344217   
7 Xã Vũ Phúc Vũ Phúc Hội Trường UBND Khiếu Thị Lan  0979631329   
8 Xã Vũ Đông Vũ Đông Điểm BĐVHX Trần Thị Mến 0362415057  
9 Xã Vũ Lạc Vũ Lạc Hội Trường UBND Đào Thị Hằng  0978676214   
10 Xã Đông Mỹ Đông Mỹ Nhà Văn hóa xã Vũ Xuân Trường  0911145916  
11 Phường Trần Lãm Trần Lãm HT UBND Phường Trần Thị Huyền  0971034699   
12 Phường Bồ Xuyên Bồ Xuyên HT UBND Phường Hoàng Thị Thu Thủy  0916050255   
13 Phường Tiền Phong Tiền Phong Điểm BĐVHX Phạm Thị Dinh  0918338115   
14 Phường Kỳ Bá Kỳ Bá HT UBND Phường Nguyễn Thị Ngát  0946244266   
15 Phường Hoàng Diệu Hoàng Diệu HT UBND Phường Hà Thị Lụa  0338692678   
16 Phường Lê Hồng Phong Lê Hồng Phong HT UBND Phường Nguyễn Thị Hoài  0943726129   
17 Phường Đề Thám Đề Thám Tầng 1 VP BĐT Phạm Thị Thanh  0913853569  
18 Phường Phúc Khánh Phúc Khánh HT UBND Phường Hoàng Thị Thu Thủy  0916050255   
19 Phường Quang Trung Quang Trung HT UBND Phường Đào Thị Hồng Hạnh  0983244988   
20 Phường Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo HT UBND Phường Vũ Quỳnh Chi  0349864694   

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 355 Lý Bôn, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227.3.730.075

E-mail: thaibinh@vnpost.vn

Website: thaibinh.vnpost.vn

Email :