Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 457
  • Tất cả: 10718753
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU THÁNG 10
LỊCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH
Tháng 10 năm 2019
STT Địa điểm chi trả Ngày chi trả
BĐH Đông Hưng
1 Thị trấn Đông Hưng Hội trường UBNDTT 6
2 Xã An Châu Bưu điện VHX 8
3 Xã Bạch Đằng Bưu điện VHX 6
4 Xã Chương Dương Bưu điện VHX 5
5 Xã Đô Lương Bưu điện VHX 8
6 Xã Đông Á Hội trường UBNDX 6
7 Xã Đông Các Bưu điện VHX 7
8 Xã Đông Cường Bưu điện VHX 7
9 Xã Đông Động Hội trường UBNDX 5
10 Xã Đông Dương Bưu điện VHX 5
11 Xã Đông Giang Bưu điện VHX 7
12 Xã Đông Hà Bưu điện VHX 7
13 Xã Đông Hoàng Bưu điện VHX 5
14 Xã Đông Hợp  Bưu điện VHX 7
15 Xã Đông Huy Bưu điện VHX 6
16 Xã Đông Kinh & T.Tâm thần kinh Bưu điện VHX 7
17 Xã Đông La Hội trường UBNDX 7
18 Xã Đông Lĩnh Bưu điện VHX 6
19 Xã Đông Phong Hội trường UBNDX 6
20 Xã Đồng Phú Hội trường UBNDX 5
21 Xã Đông Phương Hội trường UBNDX 7
22 Xã Đông Quang Bưu điện VHX 5
23 Xã Đông Sơn  Hội trường UBNDX 7
24 Xã Đông Tân Bưu điện VHX 6
25 Xã Đông Vinh Bưu điện VHX 7
26 Xã Đông Xá Bưu điện VHX 7
27 Xã Đông Xuân Bưu điện VHX 5
28 Xã Hoa Lư  BĐ VHX Xã 6
29 Xã Hoa Nam Bưu điện VHX 6
30 Xã Hồng Châu Bưu điện VHX 6
31 Xã Hồng Giang Bưu điện VHX 6
32 Xã Hồng Việt  Bưu điện VHX 6
33 Xã Hợp Tiến Bưu điện VHX 5
34 Xã Liên Giang Bưu điện VHX 8
35 Xã Lô Giang Bưu điện VHX 8
36 Xã Mê Linh Bưu cục Mê Linh 8
37 Xã Minh Châu Bưu điện VHX 5
38 Xã Minh Tân Hội trường UBNDX 8
39 Xã Nguyên Xá Bưu điện VHX 8
40 Xã Phong Châu Bưu điện VHX 8
41 Xã Phú Châu Hội trường UBNDX 5
42 Xã Phú Lương Bưu điện VHX 8
43 Xã Thăng Long Hội trường UBNDX 8
44 Xã Trọng Quan Bưu điện VHX 5
BĐH Vũ Thư
1 Thị trấn Vũ Thư Tầng 1 BĐH 8
2 Xã Bách Thuận Hội trường UBNDX 8
3 Xã Đồng Thanh Bưu điện VHX 6
4 Xã Dũng Nghĩa Hội trường UBNDX 8
5 Xã Duy Nhất Hội trường UBNDX 7
6 Xã Hiệp Hòa Hội trường UBNDX 6
7 Xã Hòa Bình Hội trường UBNDX 8
8 Xã Hồng Lý Bưu điện VHX 6
9 Xã Hồng Phong Bưu điện VHX 7
10 Xã Minh Khai Bưu điện VHX 8
11 Xã Minh Lãng Bưu điện VHX 6
12 Xã Minh Quang Bưu điện VHX 6
13 Xã Nguyên Xá Hội trường UBNDX 7
14 Xã Phúc Thành Bưu điện VHX 6
15 Xã Song An Hội trường UBNDX 7
16 Xã Song Lãng Bưu điện VHX 6
17 Xã Tam Quang Hội trường UBNDX 8
18 Xã Tân Hòa Hội trường UBNDX 6
19 Xã Tân Lập Hội trường UBNDX 8
20 Xã Tân Phong Hội trường UBNDX 6
21 Xã Trung An Bưu điện VHX 8
22 Xã Tự Tân Bưu điện VHX 8
23 Xã Việt Hùng Hội trường UBNDX 8
24 Xã Việt Thuận Hội trường UBNDX 7
25 Xã Vũ Đoài Bưu điện VHX 7
26 Xã Vũ Hội Hội trường UBNDX 7
27 Xã Vũ Tiến Hội trường UBNDX 7
28 Xã Vũ Vân Bưu điện VHX 7
29 Xã Vũ Vinh Bưu điện VHX 7
30 Xã Xuân Hòa Hội trường UBNDX 6
BĐH Hưng Hà
1 Thị trấn Hưng Hà Hội trường UBNDX 5,6
2 Xã Bắc Sơn Hội trường UBNDX 5
3 Xã Canh Tân Hội trường UBNDX 7
4 Xã Chí Hòa Hội trường UBNDX 8
5 Xã Chi Lăng Hội trường UBNDX 6
6 Xã Cộng Hòa Hội trường UBNDX 7
7 Xã Dân Chủ Hội trường UBNDX 5
8 Xã Điệp Nông Hội trường UBNDX 5
9 Xã Đoan Hùng Bưu điện VHX 5
10 Xã Độc Lập Hội trường UBNDX 8
11 Xã Đông Đô Hội trường UBNDX 5
12 Xã Duyên Hải Hội trường UBNDX 5
13 Xã Hòa Bình Hội trường UBNDX 6
14 Xã Hòa Tiến Bưu điện VHX 7
15 Xã Hồng An Hội trường UBNDX 8
16 Xã Hồng Lĩnh Hội trường UBNDX 6
17 Xã Hồng Minh Hội trường UBNDX 8
18 Xã Hùng Dũng Hội trường UBNDX 5
19 Xã Kim Trung Hội trường UBNDX 6
20 Xã Liên Hiệp Hội trường UBNDX 6
21 Xã Minh Hòa Bưu điện VHX 8
22 Xã Minh Khai Hội trường UBNDX 6
23 Xã Minh Tân Hội trường UBNDX 8
24 Xã Phúc Khánh Hội trường UBNDX 8
25 Xã Tân Hòa Hội trường UBNDX 7
26 Xã Tân Lễ Hội trường UBNDX 7
27 Xã Tân Tiến Bưu điện VHX 7
28 Xã Tây Đô Bưu điện VHX 6
29 Xã Thái Hưng Hội trường UBNDX 7
30 Xã Thái Phương Hội trường UBNDX 8
31 Xã Thống Nhất Bưu điện VHX 6
32 Xã Tiến Đức Hội trường UBNDX 7
33 Thị trấn Hưng Nhân Hội trường UBNDX 7
34 Xã Văn Cẩm Hội trường UBNDX 5
35 Xã Văn Lang Hội trường UBNDX 8
BĐH Quỳnh Phụ
1 Thị trấn Quỳnh Côi Hội trường UBNDX 8
2 Xã  An Cầu Hội trường UBNDX 5
3 Xã An  Đồng Hội trường UBNDX 8
4 Xã An Ấp Bưu điện VHX 9
5 Xã An Bài Hội trường UBNDX 5
6 Xã An Dục  Hội trường UBNDX 6
7 Xã An Hiệp Hội trường UBNDX 8
8 Xã An Khê Hội trường UBNDX 8
9 Xã An Lễ Bưu điện VHX 6
10 Xã An Mỹ Hội trường UBNDX 6
11 Xã An Ninh Bưu điện VHX 5
12 Xã An Quý Bưu điện VHX 5
13 Xã An Thái Bưu điện VHX 8
14 Xã An Thanh Bưu điện VHX 5
15 Xã An Tràng Hội trường UBNDX 6
16 Xã An Vinh Hội trường UBNDX 6
17 Xã An Vũ Hội trường UBNDX 6
18 Xã Đông Hải Hội trường UBNDX 6
19 Xã Đồng Tiến Bưu điện VHX 6
20 Xã Quỳnh Bảo Bưu điện VHX 7
21 Xã Quỳnh Châu Bưu điện VHX 7
22 Xã Quỳnh Giao Bưu cục Bến Hiệp 7
23 Xã Quỳnh Hải              Hội trường UBNDX 6
24 Xã Quỳnh Hoa Hội trường UBNDX 8
25 Xã Quỳnh Hoàng Hội trường UBNDX 7
26 Xã Quỳnh Hội Hội trường UBNDX 6
27 Xã Quỳnh Hồng  Hội trường UBNDX 8
28 Xã Quỳnh Hưng Hội trường UBNDX 5
29 Xã Quỳnh Khê Bưu điện VHX 7
30 Xã Quỳnh Lâm Bưu điện VHX 7
31 Xã Quỳnh Minh  Bưu điện VHX 5
32 Xã Quỳnh Mỹ  Hội trường UBNDX 5
33 Xã Quỳnh Ngọc Hội trường UBNDX 7
34 Xã Quỳnh Nguyên Hội trường UBNDX 7
35 Xã Quỳnh Sơn Hội trường UBNDX 7
36 Xã Quỳnh Thọ Hội trường UBNDX 8
37 Xã Quỳnh Trang Hội trường UBNDX 5
38 Xã Quỳnh Xá  Bưu điện VHX 5
BĐH Thái Thụy
01 Xã Hồng Quỳnh Hội trường UBNDX 8
02 Xã Mỹ Lộc Hội trường UBNDX 5
03 Xã Thái An Hội trường UBNDX 6
04 Xã Thái Đô Bưu điện VHX  5
05 Xã Thái Dương Bưu điện VHX  6
06 Xã Thái Giang Hội trường UBNDX 6
07 Xã Thái Hà Hội trường UBNDX 6
08 Xã Thái Hòa Hội trường UBNDX 5
09 Xã Thái Học Bưu điện VHX  5
10 Xã Thái Hồng Bưu điện VHX  6
11 Xã Thái Hưng Hội trường UBNDX 6
12 Xã Thái Nguyên Bưu điện VHX  6
13 Xã Thái Phúc Hội trường UBNDX 6
14 Xã Thái Sơn Bưu điện VHX  6
15 Xã Thái Tân Hội trường UBNDX 5
16 Xã Thái Thành Bưu điện VHX  5
17 Xã Thái Thịnh Hội trường UBNDX 5
18 Xã Thái Thọ Bưu điện VHX  5
19 Xã Thái Thuần Bưu điện VHX  5
20 Xã Thái Thượng Bưu điện VHX  5
21 Xã Thái Thủy Bưu điện VHX  5
22 Xã Thái Xuyên Hội trường UBNDX 5
23 Thị trấn Diêm Điền Hội trường UBNDX 8
24 Xã Thụy An Bưu điện VHX  8
25 Xã Thụy Bình Bưu điện VHX  7
26 Xã Thụy Chính Bưu điện VHX  7
27 Xã Thụy Dân Hội trường UBNDX 7
28 Xã Thụy Dũng Bưu điện VHX  8
29 Xã Thụy Dương Hội trường UBNDX 7
30 Xã Thụy Duyên Bưu điện VHX  7
31 Xã Thụy Hà Hội trường UBNDX 8
32 Xã Thụy Hải Bưu điện VHX  8
33 Xã Thụy Hồng Hội trường UBNDX 8
34 Xã Thụy Hưng Bưu điện VHX  7
35 Xã Thụy Liên Hội trường UBNDX 6
36 Xã Thụy Lương Bưu điện VHX  6
37 Xã Thụy Ninh Bưu điện VHX  7
38 Xã Thụy Phong Hội trường UBNDX 7
39 Xã Thụy Phúc Bưu điện VHX  7
40 Xã Thụy Quỳnh Hội trường UBNDX 8
41 Xã Thụy Sơn Hội trường UBNDX 7
42 Xã Thụy Tân Bưu điện VHX  8
43 Xã Thụy Thanh Bưu điện VHX  7
44 Xã Thụy Trình Hội trường UBNDX 8
45 Xã Thụy Trường Bưu điện VHX  8
46 Xã Thụy Văn Hội trường UBNDX 7
47 Xã Thụy Việt Hội trường UBNDX 7
48 Xã Thụy Xuân Hội trường UBNDX 8
BĐH Tiền Hải
1 Xã Tây phong Hội trường UBNDX 5
2 Xã Nam Hà Bưu cục Hướng Tân 5
3 Xã Nam hải Bưu điện VHX 5
4 Xã Đông quý Bưu điện VHX 5
5 Xã Đông trà Bưu điện VHX 5
6 Xã Đông xuyên BĐ Đông Xuyên 5
7 Xã Đông Long Bưu điện VHX 5
8 Xã Đông minh Hội trường UBNDX 5
9 Xã Đông hải Bưu điện VHX 5
10 Xã Tây Ninh Hội trường UBNDX 5
11 Xã Đông Trung Bưu điện VHX 5
12 Xã Vũ Lăng Bưu điện VHX 5
13 Xã Tây An Hội trường UBNDX 5
14 Xã Tây Sơn Hội trường UBNDX 5
15 Xã Nam Trung Hội trường UBNDX 6
16 Xã Nam Chính Bưu điện VHX 6
17 Xã Nam Cường Hội trường UBNDX 6
18 Xã Nam Hưng Hội trường UBNDX 6
19 Xã Nam Phú Bưu điện VHX 6
20 Xã Nam Thanh Bưu điện VHX 6
21 Xã Đông Tâm Hội trường UBNDX 6
22 Xã Nam Thịnh Hội trường UBNDX 6
23 Xã Đông Cơ Bưu điện VHX 6
24 Xã Đông Phong Hội trường UBNDX 6
25 Xã Đông Hoàng Hội trường UBNDX 6
26 Xã Tây Tiến Hội trường UBNDX 6
27 Xã Nam Thắng Bưu điện VHX 6
28 Xã Tây Lương Bưu điện VHX 7
29 Xã Tây Giang Hội trường UBNDX 7
30 Xã An Ninh Hội trường thôn Trình Nhất 7
31 Xã Phương Công Bưu điện VHX 7
32 Xã Vân Trường Bưu điện VHX 7
33 Xã Bắc Hải Bưu điện VHX 7
34 Xã Nam Hồng Bưu điện VHX 7
35 Thị trấn Tiền Hải Bưu điện Huyện 7
BĐH Kiến Xương
1 Thị trấn Thanh Nê  Hội trường UBNDTT 5
2 Xã An Bình Hội trường UBNDX 7
3 Xã An Bồi Hội trường UBNDX 7
4 Xã Bình Định Hội trường UBNDX 5
5 Xã Bình Minh Hội trường UBNDX 8
6 Xã Bình Nguyên Hội trường UBNDX 8
7 Xã Bình Thanh Hội trường UBNDX 5
8 Xã Đình Phùng Bưu điện VHX 8
9 Xã Hoà Bình Hội trường UBNDX 7
10 Xã Hồng Thái  Hội trường UBNDX 8
11 Xã Hồng Tiến Bưu điện VHX 7
12 Xã Lê Lợi Bưu điện VHX 8
13 Xã Minh Hưng Bưu điện VHX 5
14 Xã Minh Tân Hội trường UBNDX 5
15 Xã Nam Bình Bưu điện VHX 5
16 Xã Nam Cao Hội trường UBNDX 8
17 Xã Quang Bình Hội trường UBNDX 6
18 Xã Quang Hưng Bưu điện VHX 5
19 Xã Quang Lịch Bưu điện VHX 6
20 Xã Quang Minh Bưu điện VHX 5
21 Xã Quang Trung Bưu điện VHX 5
22 Xã Quốc Tuấn Hội trường UBNDX 8
23 Xã Quyết Tiến Bưu điện VHX 8
24 Xã Thanh Tân Bưu điện VHX 7
25 Xã Thượng Hiền Bưu điện VHX 7
26 Xã Trà Giang Hội trường UBNDX 8
27 Xã Vũ An Hội trường UBNDX 6
28 Xã Vũ Bình Bưu điện VHX 6
29 Xã Vũ Công Bưu điện VHX 6
30 Xã Vũ Hoà Bưu điện VHX 6
31 Xã Vũ Lễ Hội trường UBNDX 7
32 Xã Vũ Ninh Hội trường UBNDX 6
33 Xã Vũ Quý Hội trường UBNDX 7
34 Xã Vũ Sơn Bưu điện VHX 7
35 Xã Vũ Tây Bưu điện VHX 7
36 Xã Vũ Thắng Bưu điện VHX 6
37 Xã Vũ Trung Bưu điện VHX 6
BĐTP Thái Bình
1 P.Bồ Xuyên UB phường 5,6 (1/2 ngày)
2 P.Đề Thám Tần 1 BĐT 6,7
3 P.Hoàng Diệu UB phường 6,7 (1/2 ngày)
4 P.Kỳ Bá UB phường  5 (1/2 ngày),6,7
5 P.Lê Hồng Phong UB phường 6,7 (1/2 ngày)
6 P.Phúc Khánh UB phường 8
7 P.Quang Trung UB phường 8
8 P.Tiền Phong Bưu điện VHX 5,6,7
9 P.Trần H.Đạo UB phường 8,9 (1/2 ngày)
10 P.Trần Lãm UB phường 5,6
11 Xã Đông Hoà Bưu điện VHX 5
12 Xã Đông Mỹ Hội trường UBNDX 5
13 Xã Đông Thọ Hội trường UBNDX 5
14 Xã Phú Xuân Bưu điện VHX 5
15 Xã Tân Bình Bưu điện VHX 5
16 Xã Vũ Chính Bưu điện VHX 7 (1/2)
17 Xã Vũ Đông Bưu điện VHX 5
18 Xã Vũ Lạc Hội trường UBNDX 6
19 Xã Vũ Phúc Hội trường UBNDX 7 (1/2 ngày )

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 355 Lý Bôn, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227.3.730.075

E-mail: thaibinh@vnpost.vn

Website: thaibinh.vnpost.vn

Email :